Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջոց բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս ինն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ վասն ասպետութեան մի եւ նոյն որպէս հատոր 24. որպէս Օրինակն: