Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս քսան եւ եօթն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ, վասն պաշտօնի որպէս ՚ի վայր, եւ ըստ իւրաքանչիւրոք տացի նամակ պաշտօնատարութեան ՚ի տանէն հայոց երիս ամաւ ժամանակաւ որպէս Օրինակն.
Այրս 3. ՚ի պաշտօնն լրտես պետութեան առաջին, երկրորդ եւ երրորդ:
3. զինապետութեան . որպէս ՚ի վեր:
3. վառհօդ պետութեան. որպէս ՚ի վեր:
3. կառապետութեան. որպէս ՚ի վեր:
3. վրանապետութեան.. որպէս ՚ի վեր:
3. կերակրոյ պետութեան որպէս ՚ի վեր:
3. գանձապետութեան.. որպէս ՚ի վեր:
3. երկրաչափութեան.. որպէս ՚ի վեր:
3. պետ տկարաց եւ աղքատաց որպէս ՚ի վեր: