Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս վաթսուն, սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ վասն ծայրագոյն իշխանութեան մէջ քաղաքաց կառավարելոյ եւ ՚ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան երիս ամաց ժամանակաւ ըստ նմանութեան Օրինակին: