Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս վաթսուն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ վասն մայր դատաւորութեան, եւ ՚ի տանէն հայոց տացի նոցա նամակ պաշտօնատարութեան մայր դատաւորի, ժամանակաւ երիս ամաւ նստել աթոռ իւրաքանչիւրում քաղաքի դատել ժողովուրդս ըստ Օրինօքն հայաստանեաց, նամակ սոցայ ըստ նմանութեան Օրինակին: