Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս իննսուն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ վասն հազարապետութեան, ՚ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան հազարապետութեան ժամանակաւ զամենայն աւուրս կենաց իւրեանց ըստ նմանութեան Օրինակին: