Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս երիս վասն զգոյշանալոյ ՚ի վերայ ռոճկի հատուցման պաշտօնատարաց, ՚ի տանէն հայոց տացի սոցա նամակ պաշտօնատարութեան ռոճկապետութեան ըստ նմանութեան Օրինակի: