Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ծայրագոյն պաշտօն յատկապէս տանուտէր, նախարար, դատաւոր, իշխան, սպարապետ, ասպետ հանդերձ խորհրդակցօք, դպրօք, ատենաբանիւք եւ ամենայն զօրագլխօք մի՛ ոք ստանայցէ, բայց ՚ի սեպհական ազգէն հայոց, սեպհական ծնունդ հայաստանեաց մկրտեցեալ ՚ի Քրիստոս աւանդութեամբ Սուրբ Եկեղեցւոյ հայաստանեաց: