Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնեայ յառաջ քան զստանալ նամակ պաշտօնի իւրոյ պարտ է երդնուլ ՚ի վերայ Սուրբ կտակարանի խոստովան լինիլ զինքն սեպհական ազգէն հայոց դաւանութեամբ հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ Քրիստոնեայ գոլն, եւ խոստանալով զինքն կալոյ եւ մնալոյ հաւատարիմ տանն հայոց եւ ջատագով ՚ի վերայ օրինաց կարգադրութեան Հայաստանեաց: