Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պաշտօն իշխանութեան մինչեւ հարիւրապետութեան բայց ՚ի նախարարութեան, ՚ի տանէն հայոց կարէ տալ ձեռամբ երիս տանուտէրաւ, հանդերձ միոյ գծագրաւ ըստ սահմանի Օրինաց: