Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պաշտօն Նախարարութեան ծայրագոյն դատաւորութեան, ասպետութեան, եւ սպարապետութեան պարտ է ելանել ՚ի Տանէն Հայոց ՚ի բերանէ բոլոր տանուտէրաց ձեռնադրեալ ՚ի բոլոր տանուտէրացէ եւ միոյ գծագրէ եւ կնքեցեալ կնքաւն Տանն Հայոց: