Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ստացայ ես Բաղրամ որդոյ զեբեդեա ՚ի ձեռանէ Տեառն Մանասէ որդոյ Պարուրայ վեց հարիւր դահեկան երծաթի հայոց, վասն սմայ խոստացայ եւ սովաւ պարտաւոր արարի զիս, զի ՚ի վեր ասացեալ վեց հարիւր դահեկանն պակասեցուցանեմ ՚ի պարտուց Տեառն Մանասէի, որ պարտէ զիս միով վաշխապարտիւ թուաւ յունիսի 5. յամի Տեառն 1768. քանակութեամբ երեք հազար չորս հարիւր դահեկան երծաթ, հաստատութիւն բանիս ձեռնադրեցի առ յայսմ աւուր ՚ի քաղաքի Անի յամսեանն յունիսի 10. յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1769:
Մանասէ որդոյ Պարուրայ.

600 դրամ երծաթ.

Օրինակ թղթոյ արձակման ՚ի Տարապարտուց: