Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի պատճառէ մահու եւ կամ ՚ի գործոց ձեռաց մեղաց եթէ անկցի խորհրդակից ոմն ՚ի տեղի անկելոյն ելցէ եւ մտցէ նա՛ որ էր քաշ աստիճանաւ եւ ներքոյ նմա, եւ ամենեքեան ներքոյ անկելոյ առն ելցեն աստիճանէ իւրմէ մի աստիճան ՚ի վեր, զի դատարկասցի աստիճանն երեք տասան եւ ՚ի տեղի դատարկ աստիճանի ընտրեցեալ լինի այր արժանի ՚ի Տանէն Հայոց եւ նստցի աթոռ երեք տասաներորդ աստիճան խորհրդակցութեան հրովարտակու ՚ի տանէն հայոց, ըստ նմանութեան 94երորդ յօրէնս: