Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի պատճառէ լրումն ժամանակէ իջանելով նախարարն ՚ի պաշտօն նախարարութենէ կարի մտանել ՚ի պաշտօն տանուտէրութեան, եթէ ժողովուրդ գաւառի իւրոյ տացեն նմա թուղթ փոխանորդութեան եւ իջեալ ՚ի գահէ նախարարութենէ մի՛ լիցի նախատինք մէջ ազգին Հայոց, թէ ոչ պատիւ գործոյն նորայ բարեպէս կատարելոյն: