Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի վերայ ամենայն պաշտօնատարի հաստատելով վկայիւք կաշառ առութիւն նորայ իսկոյն անկցի նա ՚ի պաշտօնէ իւրմէ եւ մի՛ երբէք մտցի պաշտօն ՚ի ժամանակս կենաց իւրոց: