Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնատար յառաջ քան զստանալ նմայ նամակ պաշտօնի իւրոյ պարտէ երդնուլ ՚ի վերայ Սուրբ կտակարանի խոստանալով կալ եւ մնալ նմա հաւատարիմ Տանն Հայոց, որպէս 37երորդ յօրէնս: