Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան ՚ի վերայ քաղաքաց ընդ երեսս բոլոր վիճակի իւրոյ ունիցի զօրութիւն իբրեւ նախարարութեան: