Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխանանիստ քաղաքի առաքեսցի ՚ի Տանէն Հայոց երկուս զօրագլուխս, եւ մի Օրինագէտս մինն պաշտօնի սպարապետութեան միւսն ասպետութեան եւ Օրինազէն դատաւորութեան: