Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կարգ լիցի համրելոյն ժամս աւուրց եւ գիշերոյ մերոյ ՚ի մէջ գիշերէն որում ընթանայ արեգակն ընդ ծագիլ առաւօտս յիշեսցի մի ժամ առաւօտեան մինչեւ ՚ի կէսօր, որում գտցի արեգակն ՚ի վերայ գլխոյ մերոյ եղիցի երկոտասան ժամ աւուրց, եւ ՚ի անկանիլն արեգական ընդ արեւ մուտս յետ կէս աւուրց համարեսցի մի ժամ երեկոյեան մինչեւ ՚ի մէջ գիշերն յիշեսցի երկոտասան ժամ գիշերոյ: