Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ՚ի պաշտօնէից առանց պատճառոյ տկարութեան ծուլասցի մտանել ՚ի հարկս իւր, հատուցանէ տուգանս հինգ դահեկան երծաթ մինչեւ երիս անգամ եթէ լրբութեամբ հատուցանէ եւ ոչ կարգադրի, անձն իւր մտցի ՚ի բանտ 12 աւուր ժամանակաւ: