Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ անցուցանէ ժամանակս վարելոյ արտս տնկելով այգիս, ամայի թողուլով երկիրս իւր` ՚ի կողմանէ տէրունական վարեսցի յերկիրն նորա, եթէ Տէր ագարակին ո՛չ ելցէ՛ առ ՚ի խնդիր ագարակին իւրոյ մինչեւ երիս ամս ագարակն այն ՚ի տունս հայոց գրեսցի: