Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք գտցի յանկարծակի մէջ տան եւ բնակութեան իւրոյ ՚ի գիշերի յետ ինն ժամ երեկոյեան ոմն սուսերօք վառեալ, կարող է սպանանել նմա, եւ արիւն նորայ ՚ի ձեռանէ սպանողի մի՛ խնդրեսցի: