Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ կամեսցի հիմն տան արկանել մէջ քաղաքի ընկալցի սահման երկրաչափէն քաղաքի: