Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տեղիս ՚ի վերայ Աշխարհին Հայոց թֆանկ շինողն շինեսցի մեծութեամբ լայնութեամբ եւ ամենայն կերպարանօք յամահաւասար որ չախմախ գուլի եւ սմբէն մինն միւսին Օգնական լինի: