Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վարձս դրամոյ առանց վտանգի շահեցուցանելոյ մի՛ լիցի աւելի շահ քան թէ ՚ի մի հարիւրին տարէն վեց: