Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւելի քան թէ մի հարիւրին տարէն վեց, վարձ ՚ի վերայ դրամոց գտացողն երկու պատկեայ շահ յետս դարձուսցէ ՚ի նմայ յորմէ ստացաւ: