Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դրամն միայն քսան եւ չորս ղրէթ ծանդրութեամբ կարէ ոսկէ եւ արծաթէ եւ ՚ի պղնձէ, կամ ՚ի կապարէ լինիլ այլ դահեկան, եւ տէրունին պիտոյ է երծաթէ եւ ոսկոյ միայն լինիլ, եւ տիպ ՚ի վերայ նոցայ նշան տէրունական սուրբ խաչի թուաւ ժամանակի տպման, եւ միւս յերեսն գրեցեալ բարի կացութիւն հայոց եւ անուն նոյն տեղի որում տպեսցի: