Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի՛ ոք իշխեսցի նախատանօք եւ կամ հայհոյութեամբ բանալ բերանս իւր ընդ դէմ պատուոյ եւ պաշտելոյ առն ումեք ով որ իցէ: