Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն երիտասարդ որ խօսի ընդ կուսի առ ՚ի ամուսնութիւն պարտէ ընդունելութիւն երկուց կողմէ ծնողաց, եթէ ո՛չ ունի ծնողս ՚ի որ ոք մերձաւոր ընտանեաց, եւ թուղթ հրամանի իշխանի տեղոյն որում բնակին ամուսնացողքն, յայնժամ քահանայէն Օրհնեսցէ առ ՚ի ամուսնութիւն: