Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն այր եւ կին ամուսնացեալք վախճանելով մինն եթէ գտցի ՚ի մէջ սոցա թուղթ դաշնադրութեան հարսանեաց ստացուածք ննջեցելոյն կատարումն առցէ ըստ դաշնադրութեան նոցա, եթէ ո՛չ ըստ Օրինօք: