Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գեօղ եւ գաւառ որում գտցի բնակողք մինչեւ երկու հազար տուն ՚ի մէնջ, եւ կամ ՚ի միոյ կողմ գաւառին ՚ի անառիկ տեղիս շրժապատեսցի ամուր պարսպօք, եւ ՚ի միջի շտեմարանօք եւ սենեկօք այնքան մեծութեամբ որ գտցի բնակութիւն եւ տեղի ապահովութեան երկու հազար տանց եւ խաշանց եւ ապրանաց եւ պաշարաց ամաց միոյ: