Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում տեղի եւ որում գաւառի ՚ի յերեսս Երկրին Հայոց գուցէ ժանտ, մորեխ, կարկուտ եւ այլ զոր ինչ վնասակար, որում աւերեսցէ սերմանեցեալս եւ ժողովուրդ մնասցէ թափոր ՚ի կերակրոց իւրաքանչիւր այսպիսի ոքս գտցի` ՚ի շտեմարանէն ամրոցէ գաւառի իւրոյ 25 կշիռ ցորեան վասն կերակրոյ իւրոյ եւ 25 կշիռ ցորեան վասն սերմանելոյ իւրոյ առանց գնոյ եւ առանց հատուցանելոյ փոխարէն, բայց ՚ի շնորհաց տանէն հայոց.