Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք բնակեալ ՚ի յերեսս երկրին եւ հովանաւորութեամբ Տանն Հայոց եթէ անկանիցի ձեռս թշնամեաց գերի` Տունն Հայոց պարտաւոր է փրկել նմայ եւ դարձուցանել ՚ի տուն, եւ ՚ի բնակութիւնս իւր: