Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արհեստաւոր թղթաշինութեան պարտ է յօրինել չափաւոր թուղթ եւ գերազանց եւ պատուականագոյն քան զամենայն թուղթ, նշանաւ ՚ի մէջ թղթոյն գառն մի դրօշակաւ եւ թուաւ տարոյն, միայն վասն Տանն Հայոց այնքան որ հարկեսցի Տանն եւ իշխանութեան Հայոց ստանալով գին թղթին իւրոյ: