Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք բնակեալք ՚ի ներքոյ հովանաւորութեան Հայոց` ազատապէս կարող է գանգատել ընդդէմ ամենայն արանց, եթէ նախարարին տանուտէրի խորհրդակցի դատաւորի, իշխանի եւ կամ հասարակ ժողովրդոց, դատախազն պարտէ պատասխանել գանգատողին, եւ ընդունիլ վճիռս դատաստանի, ՚ի վերայ իւր ըստ Օրինօք: