Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որում պատասխանէ ընդ դէմ գանգատողին պարտ է երդմնուլ ՚ի վերայ բանին գրեցելոյ իւրոյ, այսինքն թէ պատասխանն որ գրեաց արդար է: