Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որում իցէ ՚ի նմանէ գանգատեցեալ պարտ է հանդիմանողն տալ երաշխաւոր դատաստանին այր մի թղթաւ ձեռնադրեալ երաշխաւորութեան այսմ մտածութեամբ զի դատախազն եթէ փախիցէ երաշխաւորն գտցի ՚ի տեղի նորայ, եթէ ո՛չ տացէ երաշխաւոր հանդիմանողն մտցի ՚ի բանտ մինչ ելցէ վճիռ ՚ի վերայ բանին նորա: