Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն դատախազ եթէ մտցի ՚ի բանտ վասն պարտուց, գանգատողն պարտէ հատուցանել վասն կերակրոյ եւ հարկաւորութեան նորա ամենայն աւուր մին դրամ երծաթոյ: