Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ՚ի ձեռագործ իրաց Աշխարհէն Հայոց ազատապէս կարէ հանիլ առ ՚ի տարր յաշխարհ վասն վաճառականութեան, բայց զէն եւ գործիք ձեռաց զամենայն զոր ինչ ոսկոյ եւ երծաթոյ եւ գործիք պատերազմի արգելեալ լիցի: