Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենյան որ ոք մուծանէ ոսկի եւ երծաթ ՚ի տարր յաշխարհէ առ Աշխարհն Հայոց, գտցի շնորհս ՚ի Տանէն Հայոց եւ ազատ ՚ի հարկից եւ մաքսից: