Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ հանող ոսկոյ եւ երծաթոյ ՚ի Աշխարհէն Հայոց թէ տացէ երաշխաւոր, զի փոխանակ հանելոյ աշխարհէն մին հարիւր դահեկանս կրկին մուծանէ մին հարիւր եւ երեսուն դահեկանս ժամանակաւ մինչ ՚ի երկուս ամս գտցէ արձակութիւն հանելոյ որքան որ կարող գտանի: