Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի՛ ոք իշխանաց աշխարհի եւ ժողովրդենէ համարձակեսցի խառնել զինքն ընդ խորհուրդս, կամ գործս եկեղեցականաց, բայց պաշտօնն երից փոխանութեան: