Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի՛ ոք եկեղեցականք համարձակիցէ մուծանել զինքն ընդ խորհուրդ կամ գործս իշխանութեան եւ կամ աշխարհականաց, բայց փոխանորդ էկլէզիաստիկաց ՚ի տանուտէրութեան: