Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ գտցի պատանի եւ դստրիկ ՚ի վեր քան թէ երկոտասան ամօք որբ եւ այրի պարապ ընդ գործս աղաւաշի, հարկ ՚ի վերայ նորայ լիցի զի ըմբռնեցեալ մուծանէ ընդ իշխանն աշխարհին յայնմիկ եւ իշխանն դիցէ նմայ ՚ի վերայ գործի արհեստի: