Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կաղ եւ կուր, ծեր եւ պառաւ, աղքատ որ ոչ ունիցի ուստերս եւ դստերս մխիթարեսցի ՚ի Տանէն Հայոց, լցուցանելով կարիքս անձին իւրոյ չափաւորապէս: