Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի յերեսս երկրին եւ ՚ի Տանն ամենայն իշխանութեան Հայոց զօրութիւն զինուորաց մնասցէ ՚ի ձեռին զօրագլխոյն աշխարհին յայնմիկ հնազանդ հրամանի իշխանին աշխարհին յայնմիկ ըստ Օրինօք: