Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հարկ մաքս եւ բաժին տարեկան բերմանէ Երկրին Հայոց թէ ՚ի պտղոց, թէ ՚ի բուսոց, թէ անասնոց, սողնոց եւ թռչնոց հանեալ լինի բաժին Տանն Հայոց յամսեանն սեպտեմբերի, կէսն բերմունք աշխարհին եւ կէսն ըստ արժողութեան տարւոյն, ոսկի եւ երծաթ եւ բերմունք աշխարհին բոլորն հատուցում լինի յամսեանն սեպտեմբերի առ ՚ի շտամարանս տէրունական ՚ի նոյն աշխարհին, այլ ոսկի եւ երծաթն երից անգամ եւ երիս ժամանակաւ, մի` ՚ի յամսեանն հոկտեմբերի, մի ՚ի յամսեանն յունվարի վերջին հատուցումն ՚ի յամսեանն մայիսի: