Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն Տանն Հայոց ՚ի բերմանէ աշխարհէն Հայաստանեաց համարեսցի բանիւ համարոյն գաւառապետաց մի քննեսցի եւ մանրամասնաբար որոնեսցէ, եթէ ոչ ստասցէ քաղցրութեամբ ամենայն գաւառէ ըստ համեմատութեամբ համարին գաւառապետին իւրոյ: