Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում աշխարհի եւ ՚ի գաւառի գտցի գաւառապետ դաւաճան որում զրկեալ լիցի Տանն Հայոց, ՚ի բերմանէ պտղոյն աշխարհին իւրոյ անկցի գաւառապետութենէ, եւ ագարակն նորա եօթն ամս մանրամասնաբար քննութեամբ հանեսցի բաժին Տանն Հայոց եւ ոչ ներեսցի նմայ շիւղ մի յարթի: