Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան ծայրագոյն իշխանութենէ մինչեւ մասնաւոր իշխանութիւնք ով ոք որ իցէ եթէ գտցի կաշառառութիւն նա իջցէ փառաց եւ իշխանութենէ իւրմէ, եւ հատուսցէ կաշառն առ առն յորմէ ընկալաւ, եւ այնքան եւս վասն Տանն ողորմութեան Հայոց, եւ այրն այն նախատեցեալ լինի առաջի ամենեցոյն եւ անկցի իշխանութենէ իսպառ: