Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մեղաւոր քրէական որում ելանէ վճիռ մահու ՚ի վերայ նորա եթէ գտցի թողութիւն ՚ի նախարարէ Հայոց, կեանք նորա թողեալ լինի նմայ այլ ո՛չ գտցէ պատիւ եւ ոչ պաշտօն ոչ ոք պաշտօնատարութեան: